Trate Štúrovej štreky


Mestský okruh – hlavný beh – dospelí (Štart: 15:00)

Popis trate:

 • trať (mesto / asfalt / spevnená cesta /poľná cesta / vinohrady) má približne 5000m (4900) s nárastom výšky 68 m, je výzvou pre začínajúcich alebo rekreačných bežcov, pre motiváciu a najmä pre radosť, má jednu občerstvovačku a v kritických miestach bude riadená regulovčíkmi
 • Štart na štadióne, na trávnatej ploche pred tribúnou s výbehom cez bránu štadióna na Kalinčiakovu ulicu vpravo
 • z Kalinčiakovej ul. hneď odbočiť vľavo na Kukučínovú ul. (Chodník Ľudovíta Štútra) okolo PAKA Modra rovno cez križovatku popri Gymnáziu Karola Štúra, stále po Kukučínovej ul.
 • z Kukučínovej vľavo po Moyzesovej, potom rovno cez križovatku Moyzesovej a Baštovej
 • stále po Moyzesovej ul. medzi novými domami, na Sládkovičovu a vpravo smerom do vinohradov
 • z Baštovej vpravo na Sládkovičovu a rovno smerom do vinohradov, (po výbehu nad Vŕšky prvá občerstvovačka)
 • ďalej poza Vŕšky popri vinohradoch a na poľnom rázcestí (občerstvovačla) odbočiť do vpravo vinohradov na značenú trať
 • z vinohradov po značenej trati výbeh pri hrádzi, po prebehnutí hrádze vľavo na Kalinčiakovu ul.
 • z Kalinčiakovej (ešte predtým ako sa začína zástavba na pravej strane ulice) hneď odbočiť vpravo na spevnenú cestu poza kúpalisko a štadión
 • výbeh na Podhorskej ul. vľavo, pokračovať stále po Podhorskej ul., najlepšie po chodníku pre chodcov
 • na križovatke ulíc Podhorská a Kalinčiakova, pri potravinách CBA, odbočiť vľavo na Kalinčiakovu ul. smer štadión
 • prebehnúť popri kine Mier a odbočiť opäť vľavo priamo na štadión, najskôr obehnúť ovál (cieľový koridor)
 • Cieľ je na ploche futbalového ihriska.

Dĺžka trate: 5 km
Prevýšenie: 68 m

Výškový profil trate


Mestský okruh – juniori (Štart: 15:00)

Popis trate:

 • trať (asfal/spevnená cesta) má približne 2200 m s nárastom výšky cca 25m a je určená pre juniorskú kategóriu 15 – 17 rokov, má jednu občerstvovačku
 • Štart na štadióne, na trávnatej ploche pred tribúnou a Slovan Pub-om s výbehom cez bránu štadióna na Kalinčiakovu ulicu vľavo
 • pokračovať stále po ceste na Kalinčiakovej ul. (Chodník Ľudovíta Štúra) smerom k vinohradom
 • na konci Kaličiakovej ul. (domovej zástavby) odbočiť vľavo na spevnenú cestu tiahnucu sa poza kúpalisko a štadión
 • výbeh na Podhorskú ul. (občerstvovačka), pokračovať vľavo po asfaltovej ceste smer centrum
 • na križovatke ulíc Podhorská a Kalinčiakova, pri potravinách CBA, odbočiť vľavo na Kalinčiakovu ul.
 • prebehnúť popri kine Mier a odbočiť opäť vľavo na štadión, najskôr obehnúť ovál (cieľový koridor)
 • Cieľ je na ploche futbalového ihriska.

Dĺžka trate: 1,7 km
Prevýšenie: 25 m

Výškový profil trate


Okruh na štadióne – Beh detí a dorastencov (Štart: 14:00)

Popis trate:

Trávnatý povrch futbalového ihriska FC Slovan Modra.

Deti a dorast budú registrovaní špeciálne v deň podujatia, hodinu pred Štartom Behu detí a dorastencov (od 13:00 h do 13:55 h).

Deti/dorast - Dievčatá / Chlapci - spolu 4 kategórie, nebudú vyhodnocované ani merané časy, v každej kategórii štartujú dievčatá a chlapci spoločne, v prípade veľkej účasti budú kategórie rozdelené na dievčatá a chlapcov (8 kategórií)

200 m - predškoláci a 1. roč. ZŠ (6 - 7 rokov)
400 m - 2. roč a 3. roč. ZŠ (8 – 9 rokov)
600 m - 4. roč. a 5. roč. ZŠ (10 – 11 rokov)
800 m – 6. roč. a 8. roč. ZŠ (12 – 14 rokov)

Každé dieťa/žiak dostane diplom a sladkú odmenu. Deťom a dorastencom nebude meraný čas, víťazom sa stáva každý, kto prebehne Cieľom.

Dĺžky tratí: 200 m, 400 m, 600 m, 800 m
Prevýšenie: 0 m


Kros a Nordic Walking (Štart: 15:00)

Popis trate:

 • trať (lesný chodník, z časti asfalt, spevnená cesta) v celkovej dĺžke cca 8 900 m s nárastom výšky 237m
 • vedie po existujúcich, riadne značených turistických trasách cez lesy CHKO Modra a je určená pre krosových bežcov a NW
 • má jednu občerstvovačky (Pod Peprovcom), značenie trate bude po skončení behu riadne odstránené
 • Štart na štadióne, na trávnatej ploche pred tribúnou s výbehom cez bránu štadióna na Kalinčiakovu ulicu
 • ďalej vľavo po Kalinčiakovej ul., po modrej turistickej značke (TZ) – Chodník Ľudovíta Štúra
 • pokračuje smerom do lesov Malých Karpát cez vinice Modranského chotára a priehradu potoka
 • trať vedie pozdĺž potoka, popri záhradách, cez pamätné miesto Štúrovu lavičku, smerom do kopcov
 • nasleduje členitý terén, miestami s ostrým stúpaním stále po modrej TZ s výbehom na turistickej križovatke Pod Peprovcom, občerstvovačka (3km od Štartu)
 • trať pokračuje po zelenej TZ k horárni Pod Širokým miernym klesaním, následne stúpa do najvyššieho bodu trate po 4-tý km, odtiaľ má trať klesajúcu tendenciu
 • ďalej trať povedie spevnenou lesnou cestou, od cca 6, 5 – 7 km asfaltovou cestou, stále však lesom smer Modra s výbehom pri viniciach a plynulým pokračovaním po Podhorskej ulici (mesto)
 • na križovatke ulíc Podhorská a Kalinčiakova, pri potravinách CBA, odbočiť vľavo na Kalinčiakovu ul.
 • prebehnúť popri kine Mier a odbočiť opäť vľavo na štadión, najskôr obehnúť ovál (cieľový koridor)
 • Cieľ je na ploche futbalového ihriska.

Dĺžka trate: 8,9 km
Prevýšenie: 237 m

Výškový profil trate